גלריה - מצבות חברון + טבעי א'

                                                                 קטלוג מצבות חברון טבעי,  אבן ישראלית המגיעה מאזור הר חברון

מצבה משיש טבעי3 מצבה משיש טבעי עם אבן בעמידה2 מצבה משיש טבעי1
מצבה משיש טבעי6 מצבה קפולה טבעי5 מצבה קפולה משיש טבעי4
מצבה קפולה משיש טבעי+חברון9 מצבה קפולה משיש טבעי8 מצבה משיש חברון7
מצבה משיש טבעי12 מצבה קפולה משיש טבעי11 מצבה משיש טבעי10
מצבה משיש חברון +גרנית15 מצבות טבעי14 מצבה חברון + יסוד קפול13