קטלוג - מצבות כפולות

בימים של חדשנות וטכנולוגיה חברת שיש דיין עושה את מירב המאמצים ליצור דגמים חדשים ומיוחדים, כל מצבה עוברת
סקיצות ועיצובים בטכנולגיות מחש, בכדי ליצור עבודה מקצועית ולאורך זמן
 
מצבה כפולה משיש טורקי+ גרנית3 מצבה כפולה משיש טורקי+ גרנית2 מצבה משיש טורקי +גרנית בצורת גל 1
מצבה כפולה משיש גרנית6 מצבה כפולה משיש טורקי5 מצבה כפולה משיש טורקי4
מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית בצורת גל9 מצבה משיש טורקי + גרנית בצורת קטפים8 מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית7
מצבה משיש טורקי + גרנית ומסגרת כפול12 מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית ומסגרת טובזה11 מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית בצורת גל ומסגרת טובזה10
מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית בשכיבה15 מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית14 מצבה משיש טורקי + קריות בשכביה וגרנית13
מצבה משיש טורקי +גרנית בצורת גל 18 מצבה משיש טורקי + גרנית17 מצבה משיש חברון + גרנית16
מצבה משיש טורקי + גרנית21 מצבה כפולה משיש גרנית20 מצבה משיש טורקי + גרנית19
מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית24 מצבה משיש חברון עים יסוד כפול23 מצבה משיש טורקי ויסוד כפול + גרנית22
מצבה כפולה משיש טורקי + גרנית27 מצבה משיש טורקי + גרנית26 מצבה כפולה משיש גרנית 25
מצבה משיש טורקי  כפולה + קרית בשכיבה30 מצבה משיש כפולה  + גרנית 29 מצבה כפולה משיש טורקי28