קטלוג - מצבות מיוחדות +  ג'
 
אחרי 40 שנות ניסיון שמנו יצא לפנינו וחברת שיש דיין הפכה את המצבות  למומחיותה הבלעדית
בייצור מצבות שיש מושקעות..
                                                                   המיומנות שלנו והטכנולוגיה התפתחה והצלחנו להוביל קו של הנצחה
                                                                   ויופי במבנים של אנדרטאות אבן מיוחדות ו היכלי בתי כנסת מפוארים
 
מצבה משיש גרנית + ספסל שיש 64 מצבה קפולה משיש טורקי + קביות גרנית מיחדים63 מצבה משיש טורקי62
מצבה משיש חברון67 מצבה  קפולה משיש גרנית66 מצבה משיש גרנית אדום בצורת לבבות65
מצבה קפולה משיש גרנית70 מצבה  קפולה משיש טורקי69 מצבה קפולה משיש טורקי + גרנית בצורת חילזון68
מצבה משיש חברון טובזה73 72 71
מצבה משיש טורקי76 מצבה משיש סרדו בצורת גל75 מצבה קפולה משיש טורקי + אבן גרנית74
מצבה קפולה משיש טורקי + אבנים גרנית בצורת גל79 מצבה קפולה משיש טורקי + גרנית78 מצבה משיש טורקי + גרנית77